Blog

Kalkulator umowy o dzieło
31.10.2014

Kalkulator umowy o dzieło

Ciężko oszacować ile osób w Polsce pracuje w oparciu o umowę o dzieło, ale na podstawie danych GUS może przypuszczać, że pracodawcy zatrudniają w ten sposób około 500 tysięcy osób.  Dlatego też dzisiaj prezentujemy Wam kalkulator umowy o dzieło, dzięki któremu w łatwy sposób wyliczycie jaki podatek od umowy o dzieło musicie zapłacić i jaka jest wysokość wynagrodzenia netto do wypłaty.

Kalkulator umowy o dzieło - jak działa?

Zasada działania naszego kalkulatora płac jest bardzo prosta. W przypadku umowy o dzieło, której kwota brutto nie przekracza 200 złotych wystarczy w pierwszym polu wpisać jej wartość, a kalkulator automatycznie obliczy wysokość podatku. Nie musimy nic zmieniać, ponieważ w przypadku umowy o dzieło w takiej kwocie podatek jest oparty o wartość zryczałtowaną w wysokości 20% wartości umowy.

Kalkulator płac Profais dla umów o dzieło powyżej 200 złotych

W przypadku umów o dzieło o wartości brutto wyższej niż 200 złotych mamy możliwość wyboru kosztu uzyskania przychodu oraz stawki podatku. W polu "Koszt uzyskania przychodu" domyślnie zaznaczona jest wartość 20%. Zmieniamy ją, jeżeli umowa o dzieło obejmuje przekazanie praw autorskich do jej przedmiotu. Drugą wartość,  czyli stawkę podatku zmieniamy, jeżeli wykonawca umowy przekroczył próg podatkowy. 

Wpisz wartość brutto umowy, jeśli wyrażona jest w groszach wpisz w formacie 123.54

Wybierz z listy koszty uzyskania przychodu

W tym polu jest wyliczony koszt uzyskania przychodu

W tym polu jest wyliczony dochód

W tym polu jest wyliczona podstawa opodatkowania po zaokrągleniu

Wybierz z listy stawkę podatku

W tym polu jest wyliczony jest podatek dochodowy

W tym polu jest wyliczony jest należny podatek płatny do Urzędu Skarbowego.

W tym polu jest wyliczona jest wartość netto do wypłaty osobie wykonującej dzieło

* - Uzupełnij pola oznaczone gwiazdką
Wyniki powyższego kalkulatora pełnią jedynie rolę informacyjną. Nie powinny być wykorzystywane do wyliczenia wynagrodzeń dla pracowników.

Liczymy, że przygotowany przez nas kalkulator umowy o dzieło przyda Wam się podczas szacowania kosztu zatrudnienia pracownika.

comments powered by Disqus