Blog

Obowiązkowe kasy fiskalne dla nowych podmiotów
01.02.2015
 • prawo, podatki, prawo podatkowe, zmiany podatkowe
 • Księgowa
 • 0 komentarzy

Obowiązkowe kasy fiskalne dla nowych podmiotów

Wraz z początkiem 2015 roku rozszerzony został katalog czynności, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowanie w kasie rejestrującej. Nie zmieniły się za to, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) w 2015 r. i 2016 r., limity obrotów umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Kto musi zainstalować kasę fiskalną w 2015 roku?

Od 2015 roku w kasie rejestrującej muszą być ewidencjonowane następujące usługi:

 • Naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów
 • Wymiana, naprawa, bieżnikowanie i regenerowanie opon oraz wymiana kół
 • Badania i przeglądy techniczne pojazdów
 • Opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • Usługi prawnicze z wyłączeniem czynności notarialnych
 • Usługi fryzjerskie , kosmetyczne i kosmetologiczne

 Dodatkowo, obowiązkiem ewidencjonowania w kasie rejestrującej zostały objęte usługi sklasyfikowane w PKWiU 56, czyli:

 • Stacjonarne placówki gastronomiczne, również te, które działają sezonowo
 • Dostawcy usług cateringowych z wyłączeniem tych, którzy świadczą je na pokładach samolotów i w stołówkach placówek oświatowych

Ponad to, kasę fiskalną muszą posiadać dostawcy perfum i wód toaletowych. Reasumując, w 2015 roku kasy rejestrujące powinny znaleźć się we wszystkich warsztatach samochodowych, gabinetach prowadzonych przez kosmetyczki, lekarzy i dentystów i lokale gastronomiczne świadczące usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Nowe dobrowolne zasady uznawania zaliczek za przychód

Od 1 stycznia istnieje możliwość przyjmowania za przychód zaliczek (przedpłat) już z chwilą ich otrzymania. Warunkiem jest zarejestrowanie jej w kasie fiskalnej. Warunkiem ustalania daty powstania przychodu według nowych zasad będzie zawiadomienie o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego przez osoby fizyczne ,a przez podatników CIT - do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego. Natomiast podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej ww. zawiadomienia powinni dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

comments powered by Disqus