Blog

Zaleganie  podatkami – jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę?
19.06.2015

Zaleganie podatkami – jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę?

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki powiedział kiedyś B. Franklin. Niestety, od XVIII wieku nic się nie zmieniło, a daniny płacone na rzecz państwa są coraz wyższe. Dlatego też wiele szuka metod na ich obniżenie. Niektórzy decydują się nawet na niepłacenie podatków. Jednak, nie jest to dobry pomysł. Biuro rachunkowe Profais prezentuje, jakie konsekwencje grożą za nieterminowe płacenie podatków.

Podatki lepiej płacić

Zasadniczo, lepiej płacić podatki i starać się je legalnie obniżyć, niż zdecydować się na ich niepłacenie. Fiskus jest potężną instytucją z którą przegrało wiele osób. Słynny gangster Al. Capone został skazany nie za swoje przestępstwa, ale właśnie za unikanie płacenia podatków. Wracając jednak do meritum, przyjrzymy się, jakie konsekwencje mogą grozić za uchylanie się od płacenia podatków?

Kto może zostać obarczony odpowiedzialnością?

Odpowiedzialnością z tytułu niezapłaconego podatku może zostać obarczona osoba, która:

  • Nie zadeklarowała wszystkich źródeł przychodu
  • Nie złożyła deklaracji podatkowej w terminie
  • Nie zapłaciła w terminie zadeklarowanego podatku

Pamiętajmy również, że terminowe złożenie deklaracji bez jednoczesnego opłacenia podatku sprawia, że staje się on zaległością, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Obecnie wynoszą one 8% w stosunku rocznym. Jednak, podobnie jak w przypadku zalegania z ZUS-em, odsetki są tak naprawdę najmniej dotkliwą formą kary dla podatnika, zwłaszcza, że można złożyć wniosek o rozłożenie ich na raty a nawet anulowanie. Zdecydowanie dotkliwsza dla zalegającego ze zobowiązaniami podatnika będzie grzywna, która może wynieść nawet 35 tysięcy złotych. US może ukarać za:

  • Niepłacenie podatku
  • Wykroczenie skarbowe
  • Przestępstwo skarbowe

Szczegółowe definicje podstaw do ukarania grzywną definiuje K.K.S., a dokładniej art. 57 § 1, art. 77 § 1 i 3.

Egzekucja długu

Nieuiszczenie w terminie podatków podlega przymusowej egzekucji. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku jej podjęcia, wszystkimi kosztami obarczany jest dłużnik. Dlatego też płaćmy podatki w terminie. Dobre biuro rachunkowe pomoże nam w znalezieniu sposobów na obniżenie zobowiązań poprzez wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia. Będzie to z pewnością zdecydowanie bezpieczniejsza metoda na mniejsze podatki.

comments powered by Disqus