Blog

Zaleganie  ZUS-em – jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę?
19.06.2015

Zaleganie ZUS-em – jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę?

Odprowadzanie regularnych składek ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Niestety, każdemu może się zdarzyć zapomnieć lub spóźnić z płatnością danego zobowiązania. Jakie konsekwencje grożą nam za zaleganie ze składkami ZUS? O tym przeczytacie w artykule przygotowanym przez nasze biuro rachunkowe!

Co może być podstawą do nałożenia na przedsiębiorcę kary?

Na początek, zanim przejdziemy do omówienia konsekwencji wynikających z zalegania z ZUS-em przedstawimy Wam podstawy do nałożenia kary. Może nas ona dotknąć nie tylko wtedy, gdy terminowo nie opłacimy naszych zobowiązań, ale również wtedy, gdy: - nie zgłosimy wymaganych ustawą danych, bądź zgłosimy dane nieprawdziwe - nie prowadzimy dokumentacji dotyczącej obliczania składek - nie dopełnimy innych obowiązków wynikających z prawa pracy

Jakie konsekwencje nam grożą?

Wymieniliśmy już podstawy do nałożenia kary, sprawdźmy teraz jaki wymiar mogą mieć najdotkliwsze sankcje. Pierwszą z nich jest naliczanie przez ZUS odsetek od kwoty zaległości. Ich obecna stawka wynosi obecnie 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Dodatkowo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć dodatkową karę za zwłokę bądź nieopłacenie składki w pełnym wymiarze. Kara taka będzie miała wysokość 100% niezapłaconych składek. W przypadku 3 wymienionych we wcześniejszym akapicie sytuacji grzywna może wynieść do 5 tysięcy złotych. Ponad to, ZUS może zastosować wobec dłużnika również dużo bardziej dotkliwe kary. Pierwszą z nich będzie ustanowienie hipoteki przymusowej na rzecz zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS. Może ją ustanowić na wszystkich nieruchomościach należących do dłużnika. ZUS może również ustanowić zastaw skarbowy. Jeżeli te metody zawiodą, ZUS może rozpocząć postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Postępowanie takie jest dwuetapowe. Pierwszy etap jest prowadzony przez ZUS pod nadzorem dyrektora oddziału. Jeżeli takie postępowanie egzekucyjne nie przyniesie skutku, wszelkie dokumenty są kierowane do właściwego Urzędu Skarbowego, który przejmuje prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli i te metody zawiodą, to na wniosek wierzyciela osoba fizyczna zalegająca ze składami może być wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Do odpowiedzialności z tytułu zalegania ze składkami ZUS mogą być również pociągnięte osoby trzecie, czyli na przykład współmałżonek przedsiębiorcy. Dlatego, żeby uniknąć sankcji ze strony ZUS-u warto dbać o terminowe opłacanie składek i prowadzenie skrupulatnej dokumentacji. Jeżeli nie mają Państwo na to czasu, to zapraszamy do kontaktu – nasze biuro rachunkowe zdejmie z Państwa ten ciężar!

comments powered by Disqus