Cennik usług księgowych i rachunkowych

Cennik usług księgowych i rachunkowych

Cennik

Promocja !!!

Nowym firmom, które podpiszą z nami co najmniej roczną umowę na usługi księgowe oferujemy zniżkę za pierwszy miesiąc obrachunkowy w wysokości 50%. Z nami łatwiej postawisz swoje pierwsze kroki w biznesie.

Zapraszamy!

Księgowość dla osób fizycznych:

Rozliczenie osoby fizycznej i przygotowanie deklaracji PIT za ub. rok podatkowy od 40 zł

Cennik usług księgowych i rachunkowych dla firm:

Ceny podane niżej mają charakter orientacyjny i stanowia punkt odniesienia do wyceny - oferty indywidualne mogą różnić sie od cen podanych poniżej ze względu na zakres usług objętych zleceniem oraz stopień skomplikowania rozliczeń. Szczegółowy cennik usług dostepny w siedzibie biura rachunkowego, przy ul. Zgierskiej 176.

Prosimy o kontakt z biurem w celu przedstawienia oferty cenowej dla Państwa firmy.

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) wraz z deklaracjami podatkowymi z ZUS:

 • Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • Do dwóch godzin konsultacji miesięcznie w siedzibie klienta
Od 350 zł netto za miesiąc obsługi księgowej

Zamknięcie roku - sporządzenienie sprawozdań i rozliczeń rocznych opłata jak za księgowanie miesiąca

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencja sprzedaży i zakupów
 • ewidencja podatku od towarów i usług VAT
 • ewidencja przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników (akta osobowe , lista płac rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS
 • reprezentacja przed urzędami
 • Odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • Do dwóch godzin konsultacji miesięcznie w siedzibie klienta
Od 100 zł netto miesięcznie

Zamknięcie roku - sporządzenienie sprawozdań i rozliczeń rocznych opłata jak za księgowanie miesiąca

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 • ewidencja przychodów i kosztów
 • ewidencja VAT
 • ewidencja srodków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS
 • reprezentacja przed urzędami
 • Odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • Do dwóch godzin konsultacji miesięcznie w siedzibie klienta
Od 120 zł netto miesięcznie

Zamknięcie roku - sporządzenienie rozliczeń rocznych opłata jak za księgowanie miesiąca

* opłata naliczana w formie abonamentu wyłącznie w oparciu o zadeklarowaną ilość dokumentów bez względu na ilość księgowań powiązanych z dokumentami, w przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości dokumentów o ponad 15 % w przeciętnie miesięcznym okresie rozliczeniowym zastrzegamy możliwość naliczenia dopłaty w ramach obowiązującego cennika proporcjonalnie do ilości dokumentów. Ponadto zastrzegamy możliwość korekty opłat o współczynnik inflacji w kolejnych latach rozrachunkowych. Dokumentem jest: faktura do 20 pozycji, wyciąg bankowy lub raport kasowy dzienny do 10 pozycji, faktura wewnętrzna, delegacja, tabela amortyzacyjna, ewidencja przebiegu pojazdu, lista płac, rachunek, paragon fiiskalny, pokwitowanie zapłaty gotówkowej, inne. 

Kadry i płace:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie i przekazywanie rozliczeń i deklaracji o US oraz ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie rocznych rozliczeń
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach i pasków wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • Do dwóch godzin konsultacji miesięcznie w siedzibie klienta
Opłata za każdego pracownika 40 zł netto

Bezpłatne usługi podstawowe dla klientów:

 • reprezentacja klientów przed urzędami instytucjami skarbowymi i podatkowymi
 • bieżący podgląd i kontrola dokumentów księgowych, sprawozdań i raportów miesięcznych i rocznych oraz wyników finansowych przez internet
 • przygotowywanie i wydruk przez internet przelewów podatkowych
 • doradztwo księgowe i finansowe
 • doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 • przygotowywanie standardowych analiz i raportow dla kadry zarządzającej w ramach umowy
 • prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów i ewidencji ryczałtowej w pełnym zakresie w ramach umowy
 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych w ramach umowy
 • pomoc i doradztwo przy rejestracji spółek prawa handlowego i działalności gospodarczej
 • wstepne szkolenie z zakresu  faktur i dokumentów księgowych oraz kodeksu pracy
GRATIS

Usługi dodatkowe płatne:

 • fakturowanie i nadzór płatności w imieniu klienta
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i kadrowych
 • wnioski kredytowe oraz sprawozdania finansowe dla banków sporządzane w trakcie roku obrotowego jeśli nie są przedmiotem umowy
 • projektowanie i wdrożenie od podstaw systemu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 • organizacja działu rachunkowości, projektowanie i migracja procesów księgowych
 • projektowanie planu kont
 • wdrożenia oprogramowania dla działów księgowych 
 • udostępnienie terminali z bezpośrednim dostępem do danych finansowych w czasie rzeczywistym
 • analizy i raporty menedżerskie wykraczające poza zakres umowy
 • usługi typu payroll - przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych za naszym pośrednictwem
opłata ustalana indywidualnie

Konsultacje

Cennik konsultacji księgowych i pracy u klienta poza umową.

Ceny netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Dla stałych klientów biura mających podpisaną umowę na obsługę księgową:

 • Księgowy 70 zł
 • Specjalista 100 zł
 • Główny księgowy 130 zł

Dla pozostałych klientów:

 • Księgowy 90 zł
 • Specjalista 120 zł
 • Główny księgowy 150 zł

Za co płacisz

Z czego wynika koszt usług księgowych oferowanych przez biuro rachunkowe Profais?

W jaki sposób firmy księgowe tną koszty obsługi?

Jakie biuro księgowe wybrać?

W Polsce prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane a ponadto zmienia się niezwykle często i zmiany te bywają drastyczne. Z tego względu zawód księgowego stał się zawodem w zasadzie prawniczym. Osoba sprawująca pieczę nad rachunkowością i podatkami w Państwa firmie musi być zawsze na bieżąco z przepisami prawa podatkowego oraz planowanymi zmianami. Tylko w ten sposób księgowy daje gwarancję poprawności dokumentacji podatkowej w każdej firmie która się zajmuje.

Najlepsi księgowi szkolą się w zawodzie latami, kończą kolejne stopnie specjalizacji i zdobywają kolejne tytuły, wiedzę i umiejętności. Regularnie uczestniczą w szkoleniach, przynajmniej raz w roku przechodzą szkolenia z zakresu VAT, podatku dochodowego dla osób fizycznych i prawnych. A przede wszystkim latami zdobywają doświadczenie które jest kluczowe dla tego zawodu.

Niestety szkolenia podatkowe są drogie. Jeżeli firma dba o prawidłowość swoich ksiąg rachunkowych, a zatem i o wiedzę i kwalifikacje swoich pracowników, to edukacja każdego z nich pochłania kilka tysięcy złotych rocznie. Ponadto wykwalifikowany, doświadczony księgowy oczekuje o wiele większych zarobków niż student, stażysta którego kwalifikacje kończą się zwykle na umiejętności przepisania danych z faktury do systemu. Rola księgowego na tym się nie kończy, gdyż wpisanie danych nie oznacza że są one poprawnie ujęte w księgach.

Księgowy w biurze rachunkowym nie zajmuje się wyłącznie dokumentacja dostarczona przez klienta. Poza wyliczaniem podatków i praca z systemem zajmuje się także obsługa klienta, doradztwem, wyjaśnianiem ewentualnych wątpliwości klienta, kontaktuje się z urzędami i instytucjami, reprezentując firmę której rachunkowość prowadzi. Poza samą wiedzą i doświadczeniem z zakresu podatków księgowy powinien posiadać także i inne umiejętności np. interpersonalne.

Klient powierzając sprawy swojej firmy biuru rachunkowemu musi mieć zagwarantowany dobry kontakt z osoba która w biurze zajmuje się jego dokumentacja, możliwość uzyskania szybkiej informacji o swojej sytuacji finansowej i podatkowej oraz możliwość przedyskutowania swoich problemów związanych ze sfera podatkowo - finansowa i uzyskania porady. Księgowy powinien także sam monitorować i analizować sytuację finansowo księgowa swojego klienta aby wychwycić wszelkie nieprawidłowości bądź zasugerować zmiany. Aby było to możliwe to księgowy musi znaleźć odpowiednia ilość czasu dla każdego klienta którego obsługuje.

Z przykrością stwierdzamy iż wiele biur rachunkowych w Polsce tnie koszty przede wszystkim na edukacji swoich pracowników, zatrudnia często ludzi niewykwalifikowanych ponieważ są tańsi oraz obarcza ich zbyt duża ilością obowiązków, a co za tym idzie, usługi księgowe przez nie oferowane stojąna niskim poziomie. Z naszych doświadczeń wynika iż istnieją biura rachunkowe w których na księgowego przypada nawet do 100 obsługiwanych firm. Takie podejście do prowadzenia spraw klienta choć pozwala na oferowanie bardzo atrakcyjnych, niskich i konkurencyjnych cen obsługi, niestety nie pozwala na zapewnienie klientowi jakości obsługi na która zasługuje i za która przecież płaci -a nawet osiągnięcie zaledwie takiego minimum  obsługi, który jest wymagany przez prawo (czyli rzetelne i bezbłędne księgi). Trudno sobie wyobrazić, aby księgowy był w stanie w ciągu miesiąca poprawnie i bezbłędnie zaksięgować parę tysięcy dokumentów, znajdując jednocześnie czas na inne obowiązki. Wiele biur rachunkowych w Polsce nie zatrudnia profesjonalistów w dziedzinie kadr i płac, a w rezultacie listy płac, deklaracje ZUS, PFRON i dokumenty kadrowe przygotowują księgowi. To trochę tak jakby hydraulik zabrał się za naprawę naszego auta. Skutki są czasem trudne do przewidzenia.

Pomimo upływu lat nadal funkcjonują na rynku biura rachunkowe które nie posiadają ani certyfikatu Ministerstwa Finansów ani też innych uprawnień pozwalających na legalne świadczenie usług księgowych w Polsce. Jednocześnie biura takie nie posiadają ubezpieczenia OC od ewentualnych wyrządzonych klientowi szkód. Na szczęście z każdym rokiem takich firm jest mniej. Od pewnego czasu z kilkoma biurami rachunkowymi na rynku łódzkim współpracujemy i są to biura licencjonowane o dobrej renomie i godne polecenia.

Nasze podejście do jakości obsługi klienta oraz prowadzenia jego spraw od początku istnienia naszej firmy jest stałe i niezmienne. Każdy klient jest u nas traktowany indywidualnie i jest dla nas VIP'em, a my zawsze znajdujemy dla niego czas, monitorując i pomagając jak najlepiej zarządzać swoimi finansami. W naszym biurze księgowość jest prowadzona w oparciu o najwyższe standardy, wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Bardzo dbamy o to aby klient wychodził z naszego biura zadowolony. Właściwie nawet nie musi nas odwiedzać - gwarantujemy pełna obsługę zdalna poprzez kontakt mailowy, telefoniczny, wideokonferencje - jesteśmy do dyspozycji w zasadzie na każde żądanie klienta, zapewniamy szybki czas reakcji oraz regularny odbiór dokumentów z jego siedziby. Mimo to klienci odwiedzają nas często z własnej woli ponieważ przy wyśmienitej kawie i w miłej atmosferze zawsze przyjemnie jest pogawędzić z nami o finansach. Zapewnienie takich standardów obsługi klienta jest kosztowne, dlatego nasze ceny nie są najniższe na rynku.

Koniec końców wybór biura rachunkowego należy oczywiście do Państwa. Polecamy przede wszystkim biura licencjonowane i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Proszę nie sugerować się wyłącznie niska cena, ale jakością usług które biuro oferuje. Tak jak ze wszystkim co kupujemy możemy zapłacić mało i cieszyć się krótko ponieważ zwykle dostajemy to za co płacimy (płacisz mało = niewiele dostajesz), bądź wybrać wyższa jakość, zapłacić więcej i cieszyć się długo a przede wszystkim mieć satysfakcję z tego iż Państwa finanse są pod dobra opieka profesjonalistów.

Nasze doświadczenia wskazują na to, iż często klient zwracający się do nas z zapytaniem ofertowym, wybiera najtańsze biuro. Po kilku miesiącach wraca do nas z fatalnie prowadzoną dokumentacją, za której wyprowadzenie musi niemało zapłacić (chociaż zapłacił przecież za jej poprawność poprzedniej firmie). Tyle, że poprawki są zwykle o wiele bardziej czaso i pracochłonne niż jednorazowe prawidłowe zaksięgowanie dokumentów od samego początku. Niektórych spraw odwrócić się jednak nie da, takich jak na przykład otrzymany mandat za brak terminowo wysłanej deklaracji podatkowej.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich odwiedzających nasza stronę internetowa i życzymy udanych decyzji księgowo-podatkowych.

Biuro Rachunkowe Profais