Oferta

Kadry i płace Łódź - obsługa kadrowa i płacowa firm

Kadry i płace Łódź - obsługa kadrowa i płacowa firm

Naszym klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie usług kadrowo-płacowych, niezależnie, czy jest to mała, średnia czy duża firma. Dostosowując się do potrzeb Klienta obsługujemy kadry i płace w pełnym bądź częściowym zakresie. 

Kadry i płace Łódź - zakres usług:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Przygotowanie list wynagrodzeń zasadniczych
 • Przygotowanie list wypłaty zasiłków opiekuńczych, chorobowych itp.
 • Wyliczanie stawek wynagrodzeń na podstawie różnego rodzaju umów
 • Obliczanie wynagrodzeń podczas chorów, urlopów i innych nieobecności
 • Ustalanie wysokości premii procentowej, liczby nadgodzin i innych dodatkó do wynagrodzenia
 • Przygotowanie deklaracji związanych z zatrudnianiem pracowników 
 • Administrowanie badaniami lekarskimi i szkoleniami z zakresu BHP
 • Reprezentację przed odpowiednimi urzędami w szczególności w trakcie kontroli ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń oraz podatków i opłat dotyczących wynagrodzeń  na rachunki bankowe pracowników i odpowiednich urzędów
 • Współpraca z inspektorem BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzania szkoleń
  (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich (wstępne, okresowe)
 • Przygotowanie dokumentów RMUA, tajnych pasków i zaświadczeń
 • Przygotowanie raportów wynagrodzeń

Zapraszamy do kontaktu z nami Profais Łódź - kadry i płace dla Twojej Firmy

Nasze usługi

Wróć do oferty

Wróć do naszej pełnej oferty

Usługi księgowe

W biurze księgowym Profais oferujemy usługi księgowe i rachunkowe dla wszystkich firm i przedsiębiorstw. Nasze biuro rachunkowe obsługuje osoby fizyczne a także spółki z kapitałem polskim i zagranicznym.

Paski płacowe i RMUA

Biuro księgowe Profais oferuje przygotowywanie comiesięcznych raportów ZUS RMUA, które mogą być zintegrowane z paskami płacowymi. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo czas, a pracownicy otrzymają pasek płacowy gwarantujący najwyższą poufność danych.

Zwrot podatku i zasiłku  z zagranicy

Dzięki współpracy z Taxxo zespół księgowych biura rachunkowego Proafais pomoże Państwu w uzyskaniu zwrotu zasiłków oraz nadpłaconego podatku z Holandii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Norwegii oraz USA.